รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
     
รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 2
   
 
   

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 ตุลาคม 2557