ข่าวประกาศราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนบ้านคลองสายถึงสามแยกแบกโพรง (ตอนที่ 4) ช่วงที่ 2 หมูที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
23 มี.ค. 2560
12 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตลาดห้วยปริก - บ้านคลองสาย ดาวน์โหลดเอกสาร
229
05 ต.ค. 2559
13 ประกาศ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน งานก่อสร้างผนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
08 มี.ค. 2559
14 ประกาศ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน งานผนังกั้นน้ำจากสวนนายสถิตย์ สิทธิเชนทร์ หมู่ที่ 7 - บ้านนางจ่าย ศรพิชัย หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
08 มี.ค. 2559
15 ประกาศ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน งานผนังกั้นน้ำ(บริเวณหูฝายน้ำล้น) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
08 มี.ค. 2559
16 ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างกำแพงกั้นดินพร้อมวางกล่องเกเบี้ยนและก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
09 ก.พ. 2559
17 ประกาศราคากลางกล้อง CCTV ดาวน์โหลดเอกสาร
292
25 ก.ย. 2558
18 ประกาศราคากลางถังขยะพลาสติก ดาวน์โหลดเอกสาร
276
28 ก.ค. 2558
19 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
246
20 พ.ค. 2558
20 ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
3654
11 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3