ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเหนือคลอง ถึงบ้านนายประยงค์ สารพงศ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
47
08 เม.ย. 2563
2 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนายประสิทธิ์ นพ - บรรจบสาย ๔๒๒๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
25
08 เม.ย. 2563
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๔๒๒๔ ถึงบ้านนางจำเนียร ศรีสว่าง หมู่ที่ ๗ (ตอนที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
12 มี.ค. 2563
4 ประกาศและเอกสารเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟจากถนนลาดยาง ม.4 เชื่อมต่อ จ.สุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
41
07 ม.ค. 2563
5 ประกาศและเอกสารเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติค (พาราแอสฟัลท์ติค) โดยการปูทับสายเลียบทางรถไฟ ม.4 เชื่อมต่อ ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
110
28 พ.ย. 2561
6 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยปริก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
100
17 ก.ค. 2561
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธี e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
101
22 มิ.ย. 2561
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
01 มิ.ย. 2561
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
31 พ.ค. 2561
10 ประกาศประกวดราจ่างก่อสร้างถนน คสล. สายจากสวนทุเรียนนายขุ่น ซัง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
13 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17