ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคมือถือเก่า ตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ดาวน์โหลดเอกสาร
124
21 พ.ย. 2561
72 ขอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก เข้าระบบ ITAS เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
02 พ.ย. 2561
73 รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
05 ต.ค. 2561
74 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
04 ต.ค. 2561
75 ผลการตรวจโครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของอปท.(LPA)ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
10 ก.ค. 2561
76 องค์ความรู้ : สู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
03 ก.ค. 2561
77 องค์ความรู้ : บทบาทผู้สูงอายุต่อสังคมและครอบครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
128
03 ก.ค. 2561
78 การป้องกันโรคมาลาเรีย ดาวน์โหลดเอกสาร
157
22 มิ.ย. 2561
79 ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
216
22 มิ.ย. 2561
80 การรักษาสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
218
22 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32