ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(บุคคล นิติบุคคล บริษัท ประชาชนหรือหน่วยงานราชการที่มาติดต่อหรือรับบริการ รับขอสวัสดิการต่างๆ) ตอบแบบEITในระบบ ITASผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
01 พ.ค. 2562
62 ประกาศนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายภิรมย์ สังเลื่อน ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
26 เม.ย. 2562
63 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
147
22 มี.ค. 2562
64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรประเมินสมรรถนะภาคสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) ดาวน์โหลดเอกสาร
146
20 มี.ค. 2562
65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
15 มี.ค. 2562
66 กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
144
04 มี.ค. 2562
67 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
20 ก.พ. 2562
68 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
08 ก.พ. 2562
69 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
168
14 ม.ค. 2562
70 ขอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบ ITAS จาก URL หรือสแกน QR Code ตามเอกสารที่แนบมาด้วยและประเมินด้วยตนเอง เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปี 2561 ทางเว็บไซด์ สำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
136
22 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32