ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
02 ธ.ค. 2562
52 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
211
14 พ.ย. 2562
53 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
167
17 ต.ค. 2562
54 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรประเมินสมรรถนะภาคสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) ดาวน์โหลดเอกสาร
151
11 ต.ค. 2562
55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลดเอกสาร
153
08 ต.ค. 2562
56 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
04 ต.ค. 2562
57 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
133
04 ต.ค. 2562
58 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
131
01 ต.ค. 2562
59 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
221
11 ก.ย. 2562
60 ผลการตรวจโครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของอปท. ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
04 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33