ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
130
10 เม.ย. 2563
32 ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดความรับรูัของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ในระบบITASของ สนง.ปปช. ดาวน์โหลดเอกสาร
143
02 เม.ย. 2563
33 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
168
02 เม.ย. 2563
34 ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ในระบบ ITAS ของ สนง.ปปช. ดาวน์โหลดเอกสาร
149
02 เม.ย. 2563
35 ประชาสัมพันธ์เรื่อง การส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
131
01 เม.ย. 2563
36 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
156
30 มี.ค. 2563
37 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
156
16 มี.ค. 2563
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรประเมินสมรรถนะภาคสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) ดาวน์โหลดเอกสาร
175
10 มี.ค. 2563
39 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
139
04 มี.ค. 2563
40 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
142
03 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33