ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
470
20 ก.ค. 2552
312 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3174
22 มิ.ย. 2552
313 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
612
16 ก.พ. 2552
314 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท. จำนวน 12 กระบวนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
682
09 ม.ค. 2552
315 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี(พ.ศ.2552-2554) ดาวน์โหลดเอกสาร
446
17 ธ.ค. 2551
316 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
535
28 ก.พ. 2551
317 การเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2551
559
04 ม.ค. 2551
318 การจัดเก็บภาษีโรงเรือน ปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
1547
04 ม.ค. 2551
319 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ห้วยปริกเกมส์" ครั้งที่ 9
698
06 มี.ค. 2550
320 การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
645
01 ก.พ. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33