ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปีพ.ศ.2553- พ.ศ.2556
818
02 ธ.ค. 2552
302 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี2553
713
02 ธ.ค. 2552
303 การรับชำระภาษีป้ายประจำปี 2553
661
02 ธ.ค. 2552
304 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
426
20 ก.ค. 2552
305 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3099
22 มิ.ย. 2552
306 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
574
16 ก.พ. 2552
307 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท. จำนวน 12 กระบวนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
641
09 ม.ค. 2552
308 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี(พ.ศ.2552-2554) ดาวน์โหลดเอกสาร
410
17 ธ.ค. 2551
309 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
499
28 ก.พ. 2551
310 การเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2551
520
04 ม.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32