ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่ายประจำเดือนตุลาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
457
09 พ.ย. 2553
292 ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
449
02 พ.ย. 2553
293 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
514
28 ก.ย. 2553
294 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างของอบต.ห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
613
20 ก.ย. 2553
295 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกเรื่องรับสมัครสอบบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
589
31 ส.ค. 2553
296 รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
711
11 มิ.ย. 2553
297 ประกาศแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554 - 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
519
09 มิ.ย. 2553
298 ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
485
09 เม.ย. 2553
299 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
488
04 ก.พ. 2553
300 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
427
15 ม.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32