ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
525
15 ส.ค. 2554
282 ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
472
08 ส.ค. 2554
283 อบต. ห้วยปริก รับบริจาคกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว เข้าโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ดาวน์โหลดเอกสาร
492
08 ส.ค. 2554
284 ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
458
08 ก.ค. 2554
285 ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
440
07 มิ.ย. 2554
286 ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่ายประจำเดือนเมษายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
460
09 พ.ค. 2554
287 ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่ายประจำเดือนมีนาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
495
07 เม.ย. 2554
288 ประกาศรับสมัครผู้ดูแลเด็ก อบต. ห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
4461
11 มี.ค. 2554
289 ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
451
07 มี.ค. 2554
290 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
442
16 ก.พ. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33