ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
34
05 ต.ค. 2563
12 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
31 ส.ค. 2563
13 รายชื่อบุคที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรบ โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
14 ส.ค. 2563
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
157
13 ส.ค. 2563
15 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดาวน์โหลดเอกสาร
150
06 ส.ค. 2563
16 ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สาและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักการ 3R ดาวน์โหลดเอกสาร
224
06 ส.ค. 2563
17 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
146
15 ก.ค. 2563
18 วิธีประหยัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
209
22 มิ.ย. 2563
19 ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (รณรงค์ช่วยกันปลูกต้นไม้) ดาวน์โหลดเอกสาร
95
22 มิ.ย. 2563
20 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
127
15 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32