ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 เรื่อง กำหนดวันเวลาและสถานที่การจัดทำเวทีประชาคม การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกเป็นเทศบาลตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
362
12 ม.ค. 2558
182 งบรับ-จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
07 ม.ค. 2558
183 ประชาสัมพันธ์แผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ดาวน์โหลดเอกสาร
481
05 ม.ค. 2558
184 ประกาศ การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
26 ธ.ค. 2557
185 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.สายริมทางรถไฟ ถึงสวนนายเสรี ศิริรัตน์ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
25 ธ.ค. 2557
186 ประกาศผลการตัดเลือกฯตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
350
15 ธ.ค. 2557
187 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
326
08 ธ.ค. 2557
188 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
340
03 ธ.ค. 2557
189 งบรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
01 ธ.ค. 2557
190 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
366
18 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33