ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด. ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเข็ม ดาวน์โหลดเอกสาร
242
16 พ.ย. 2558
162 เอกสารประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเข็ม (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
224
16 พ.ย. 2558
163 เอกสารประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเข็ม (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
243
16 พ.ย. 2558
164 ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด. ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) แบบตอกเข็ม ดาวน์โหลดเอกสาร
236
16 พ.ย. 2558
165 งบรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
02 พ.ย. 2558
166 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
251
22 ต.ค. 2558
167 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
237
21 ต.ค. 2558
168 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาและมีสิทธิยื่นเสนอราคา(โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
138
20 ต.ค. 2558
169 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
16 ต.ค. 2558
170 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
16 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33