ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
21 ธ.ค. 2558
152 ประกาศ เรื่อง ขอให้ไปยื่นชำระภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
21 ธ.ค. 2558
153 งบรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
02 ธ.ค. 2558
154 ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด. ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเข็ม ดาวน์โหลดเอกสาร
220
16 พ.ย. 2558
155 เอกสารประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเข็ม (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
202
16 พ.ย. 2558
156 เอกสารประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเข็ม (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
219
16 พ.ย. 2558
157 ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด. ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) แบบตอกเข็ม ดาวน์โหลดเอกสาร
214
16 พ.ย. 2558
158 งบรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
02 พ.ย. 2558
159 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
231
22 ต.ค. 2558
160 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
212
21 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32