ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างกำแพงกั้นดินพร้อมวางกล่องเกเบี้ยนและก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
21 มี.ค. 2559
142 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
301
03 มี.ค. 2559
143 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
246
01 มี.ค. 2559
144 งบรับ-จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
01 มี.ค. 2559
145 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
263
26 ก.พ. 2559
146 คู่มือการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
231
05 ก.พ. 2559
147 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
349
03 ก.พ. 2559
148 งบรับ-จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
01 ก.พ. 2559
149 งบรับ-จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
05 ม.ค. 2559
150 ประกาศ เรื่อง ขอให้ไปยื่นชำระภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ประจำปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
26 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32