ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศ ขอให้ไปยื่นชำระภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
20 ธ.ค. 2559
122 ประกาศ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
20 ธ.ค. 2559
123 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจมอบอำนาจของนายกอบต.ให้ปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
143
03 ธ.ค. 2559
124 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตลาดห้วยปริก-บ้านคลองสาย ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
04 พ.ย. 2559
125 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
256
25 ต.ค. 2559
126 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
248
14 ต.ค. 2559
127 ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
196
05 ต.ค. 2559
128 งบรับ-จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
03 ต.ค. 2559
129 การเผยแพร่ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
134
30 ก.ย. 2559
130 ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
405
22 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32