ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ผลการตรวจตามโครงการประเมินปนะสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
13 ก.ค. 2560
112 ประกาศแจ้งการตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายปริญญา สมบัติ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
03 ก.ค. 2560
113 ประกาศแจ้งการตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กสายจากหน้าโรงเรียนบ้านคลองสาย ถึง สามแยกแบกโพรง (ตอนที่ 4) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
26 มิ.ย. 2560
114 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
187
24 เม.ย. 2560
115 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
177
24 เม.ย. 2560
116 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคา และผู้มีสิทธิยื่นเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
165
20 เม.ย. 2560
117 ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายห้วยยางแดงจากบ้านนายวีระ พลพิชัย ถึงบ้านนายบรรจบ เกตุไทย หมู่ที่ 5 ต.ห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
138
20 เม.ย. 2560
118 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประเคียง ภักดี หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
27 มี.ค. 2560
119 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนบ้านคลองสายถึงสามแยกแบกโพรง (ตอนที่4) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
27 มี.ค. 2560
120 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายห้วยยางแดงจากบ้านนายวีระ พลพิชัยถึงบ้านนายบรรจบ เกตุไทย หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
27 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33