ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 การให้บริการประชาชนในด้านการชำระภาษีในช่วงพักเที่ยงในวันราชการ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
29 ธ.ค. 2560
102 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
259
12 ธ.ค. 2560
103 ประชาสัมพันธ์เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
11 ธ.ค. 2560
104 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
205
04 ธ.ค. 2560
105 ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
210
13 พ.ย. 2560
106 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
230
07 พ.ย. 2560
107 ประกาศยกเลิกประกาศรับสมัคร และผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
179
13 ก.ย. 2560
108 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
184
04 ก.ย. 2560
109 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
178
07 ส.ค. 2560
110 แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายประเคียง ภักดี หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
21 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33