ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
28 พ.ย. 2564
2 ประกาศ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 5/8) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
28 พ.ย. 2564
3 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
09 พ.ย. 2564
4 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 1/5)
84
01 พ.ย. 2564
5 ประกาศผูัอำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
70
29 ต.ค. 2564
6 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
60
11 ต.ค. 2564
7 เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
50
11 ต.ค. 2564
8 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.ห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
109
06 ต.ค. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ขอปิดตลาดยินดีรุ่งเรือง เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
02 ต.ค. 2564
10 ข้อมูล ลานกีฬา / สนามกีฬา ตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
97
02 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33