ผลปฏิบัติงาน
เรื่อง : ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อหินคลุก)
  รายละเอียด : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 150 คน