ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เอกสารประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเข็ม (1)
  รายละเอียด : เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E-001/2559  ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเข็ม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ลงวันที่  16 พฤศจิกายน  2558  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 244 คน