ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก
ตั้งอยู่เลขที่ 318 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260

หมายเลขโทรศัพท์ 0-7552-0434

หมายเลขโทรสาร 0-7552-0434

Email: office@huaiprik.go.th
Web Site : WWW.HUAIPRIK.GO.TH

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
หัวข้อ
กรุณาให้ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่าน
ชื่อ-นามสกุล
โทรศัพท์
E-mail
รายละเอียด
ใส่ตัวอักษร