ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
14 พ.ย. 2562
2 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
17 ต.ค. 2562
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรประเมินสมรรถนะภาคสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
11 ต.ค. 2562
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลดเอกสาร
20
08 ต.ค. 2562
5 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
04 ต.ค. 2562
6 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
11 ก.ย. 2562
7 ผลการตรวจโครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของอปท. ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
04 ก.ค. 2562
8 ประกาศนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณบ้านนายสิงห์ ส้มเกลี้ยง ฯลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
17 มิ.ย. 2562
9 การจัดการขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
03 มิ.ย. 2562
10 ประกาศนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายครรชิต ขุนเพชร ฯลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
23 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28