ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุศูนย์เด็กเล็ก
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุศูนย์เด็กเล็ก  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท  ได้ที่ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก   ระหว่างวันที่  ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๔ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.huaiprik.go.th  และ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  -๗๕๕๒-๐๔๓๔        

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 1007 คน